Handig: een bouwkundig expert op de achtergrond

Regelmatig horen we van mensen dat ze (ver)bouwplannen hebben, maar opzien tegen de rompslomp. Ze willen bijvoorbeeld een woning naar eigen idee indelen en ontwerpen, maar weten niet waar ze moeten beginnen en hoe zo’n traject verloopt. Bij bta veenendaal begeleiden we daarom particulieren, bedrijven en instellingen bij de realisatie van hun droomproject.

Bouwbegeleiding biedt u gemak én de zekerheid dat uw droom niet eindigt in een nachtmerrie.

Bouwbegeleiding

Neemt u bta veenendaal in de hand voor bouwbegeleiding, dan loodsen wij u door het hele proces heen: van ontwerp tot vergunningsaanvraag via het bouwproces naar de oplevering. De exacte invulling van onze taken bespreken we met elkaar. Over het algemeen zit het zo in elkaar:

Wij zorgen voor de bouwtekeningen en laten, zo nodig, door een architect een ontwerp maken. Ook dienen wij de aanvraag voor de omgevingsvergunning in en overleggen we voor u met de gemeente. Samen selecteren we een aantal aannemers die een prijsopgave mogen doen. Dan zetten we uw eisen- en wensenpakket op papier, beoordelen de offertes die binnenkomen en onderhouden het contact met de aannemers. Ook zorgen we ervoor dat u een contract krijgt met de aannemer die de opdracht gegund krijgt.

Tijdens de bouwwerkzaamheden houdt bta veenendaal alles op de bouw in de gaten. We fungeren als opzichter, dus we beleggen bouwvergaderingen en controleren het werk van de aannemer. Verder beoordelen we meer- of minderwerk en lopen we mee met de oplevering.

Wilt u dat wij u helpen om uw droom te verwezenlijken?

Bel ons voor een afspraak

Bouwbegeleiding voor makelaars

Bent u makelaar? Heeft u soms moeite om potentiële kavelverkopers over de streep te trekken? Wij helpen u daar graag bij door twijfelaars bouwbegeleiding aan te bieden. We zorgen ervoor dat ze aan het begin van het traject al duidelijkheid hebben over het verdere verloop. Helder, nietwaar?